Ultimele noutati

Vezi toate Posturile

PLATFORMA ELECTORALĂ

mihai macaveiu medias primar medias

Cred că Mediașul merită o soartă mai bună, iar cu o administrație eficientă poate să-și proiecteze și să-și asigure propria dezvoltare. Mediașul poate deveni un oraș în care să simți că trăiești, nu doar că locuiești. Acest lucru se poate realiza printr-o cooperare continuă între cetățeni și aleși pe calea dialogului și a inițiativei. Doar așa putem ajunge la o schimbare reală a Mediașului intr-o comunitatea care se autoconduce, dispune de un buget propriu și își rezolvă problemele. Nu fac promisiuni demagogice, deoarece realitățile vieții ne obligă la responsabilitate, la înțelegerea limitelor impuse de resurse disponibile.

Obiectivul central al programului de administrare îl reprezintă asigurarea condițiilor optime de trai, de muncă și de dezvoltare a personalității pentru toți locuitorii municipiului Mediaș, fără niciun fel de discriminare.

MIHAI MACAVEIU – consecvent și increzator următoarelor PRINCIPII:

 Grija permanentă și măsuri adecvate pentru asigurarea protecției, asistenței sociale și medicale a întregii populații, a cetățenilor vulnerabili, conform principiului: “Egalitate de șanse pentru toți”.

 1. Dezvoltarea și susținerea sistemului educațional, cultural, sportiv și a turismului;
 2. Transparența decizională, implicarea cetățenilor în luarea deciziilor, colaborare, dialog constructiv cu societatea civilă și asociațiile non-guvernamentale;
 3. Utilizarea rațională și responsabilă a potențialului de resurse umane și financiare ale orașului;
 4. Responsabilitate și onestitate, respect față de lege, toleranță ZERO față de corupție;
 5. Includerea în programul zilnic de lucru al Primarului și a personalului de specialitate de vizite și deplasări în zonele orașului în vederea identificării problemelor existente și verificarea stadiului și a calității lucrărilor efectuate;
 6. Administrație numai în interesul public general, în folosul cetățenilor și al orașului, cu SCOP MAJOR – creșterea calității vieții în municipiul Mediaș;
 7. Administrație fără culoare politică;
 8. Solidaritate comunitară;
 9. Spații publice civilizate, creșterea numărului de spații verzi, creșterea atractivității și competitivității orașului, valorificarea și conservarea patrimoniului;

 

Programe prioritare concrete și domeniile de aplicabilitate.

 • Cabinete medicale cu personal specializat in scoli si gradinite;
 • Amenajarea unui spatiu de triere in cadrul UPU;
 • Sprijinirea reînfiinţării permanenţei medicilor de familie;
 • Continuarea Programului “Energia verde”;
 • Crearea condiţiilor motivante pentru ocuparea locurilor vacante din cadrul Spitalului Municipal Mediaş prin oferirea de locuinţe de serviciu şi alte beneficii pe criterii de performanță;
 • Mutarea ambulanţei într-un loc amenajat conform standardelor actuale, degrevând, în acelaşi timp, traficul din zona Spitalului;
 • Reamenajarea, în condiții de siguranță, a unui heliport pentru SMURD în zona Spitalului;
 • Colaborarea cu ISU, în vederea creării, în cadrul SMURD Mediaș, a unui program de voluntariat şi a unui centru de predare a cursurilor de prim ajutor.
 • Crearea de noi locuri de joacă pentru copii și întreținerea celor existente;
 • realizarii unei zone de promenada pe digul raului Tarnava Mare in intravilanul municipiului Medias;
 • Amenajarea unor parcuri de agrement, cu alei pietonale și piste de bicicliști în zona Wevern;
 • Amenajarea, în zona Barajului Ighiș, a unor locuri speciale pentru promenadă, picnic, recreere și divertisment.
 • Asigurarea condițiilor optime în toate unitățile școlare din Mediaș;
 • Crearea, în zona situată între Barajul Ighiș și Barajul de pe Valea Moșnei, a unui parc cu activitate sportivă și recreativă în aer liber (piste pentru biciclete, role, skateboard, tiroliene, trasee drumeții);
 • Modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale;
 • Utilizarea/schimbarea destinației clădirilor neutilizate aflate în incinta școlilor din învățământul preuniversitar;
 • Implementarea programului “Energie verde” în școli, grădinițe și alte instituții;
 • Sprijinirea și promovarea valorilor locale din educație și sport;
 • Sustinerea Clubului Gaz Metan Medias;
 • Identificarea unor soluții pentru crearea unor noi locuri de parcare în zona centrală;
 • Identificarea posibilității de amenajare a unor stații de taximetrie conform solicitărilor taximetriștilor;
 • Construirea unor parcari supraetajate in cartierele mari ale municipiului Medias.
 • Regândirea sistemului de acces în zona centrală a orașului;
 • Asigurarea unui climat social divers, dar sigur;
 • Transformarea centrului orașului într-un adevărat punct de atracție turistică.
 • Susținerea și încurajarea asociațiilor de proprietari/locatari și a cetățenilor în vederea anvelopării locuințelor;
 • Dezvoltarea proiectelor de regenerare urbană pe baza accesării de fonduri europene nerambursabile, urmărindu-se asigurarea accesului tuturor cetățenilor la toate utilitățile;
 • Identificarea unor soluții legale privind întreținerea, în condiții de siguranță pentru cetățeni, a imobilelor dezafectate, în special, a fostelor centrale termice.

Principalul produs al administrației locale sunt serviciile oferite cetățenilor și comunității.

Vreau să asigur confortul cetățenilor, pe principiul asigurării gradului de suportabilitate al acestora prin:

 • Îmbunătățirea serviciului de transport public de călători, astfel încât să se asigure nevoile de mobilitate ale cetățenilor Mediașului, precum și extinderea transportului ecologic;
 • Asigurarea unui sistem de iluminat public (SIP), stradal, arhitectural și monumental eficient care să acopere toate zonele orașului;
 • Implementarea unui program de iluminat stradal inteligent;
 • Crearea unei „Baze de Date Urbană” pentru o mai bună funcționare a activității Primăriei;
 • Identificarea unor solutii in vederea extinderii Cimitirului Municipal.

Imaginea publică a localității se poate ameliora prin rezolvarea problemelor  semenilor noștri:

 • Demararea unui program de amenajare a rampelor de acces pentru persoanele cu handicap la instituțiile publice, la trotuare și sprijinirea asociațiilor de locatari pentru realizarea acestui program;
 • Dezvoltarea de ateliere protejate în vederea creării de locuri de muncă pentru persoanele cu dizabilități și cu risc de marginalizare socială;
 • Continuarea programelor de construire de locuințe sociale,
 • Locuințe pentru tineri
 • Acordarea de terenuri pentru tineri ;
 • Măsuri de ajutor a persoanelor aflate în dificultate din diverse cauze;
 • Identificarea constantă a cazurilor sociale.
 • Sustinerea asociatiilor si fundatiilor care activeaza in domeniul deficientelor neuro-senzoriale si nu numai.
 • Identificarea unei noi locații pentru Muzeul Municipal , care să confere vizibilitate acestuia și să-l transforme într-un real punct de atracție.
 • Organizarea de sesiuni de finanțare pentru proiectele culturale, de tineret, voluntariat, etc… care să vină în sprijinul asociațiilor și fundațiilor din domeniu.
 • Organizarea unor tabere de creație pentru copii și nu numai, precum și a unor expoziții în aer liber.
 • Organizarea unui concurs și a unor workshopuri ,, street art” și fotografie care să implice participarea artiștilor plastici și vizuali.
 • Dezvoltarea unor proiecte culturale care să satisfacă diversitatea nevoilor culturale ale cetățenilor;
 • Amenajarea în satul aparținător Ighișul Nou a unei Săli destinate desfășurării activităților comunității locale.
 • Crearea unui climat de siguranță a cetățeanului prin implicarea Poliției Locale Mediaș, precum și monitorizarea periodică a activității acesteia;
 • Asigurarea unei mai bune colaborări între administrația locală și instituțiile M.A.I. (ISU, Jandarmerie și Poliție).

Imi propun o administrație locală puternică și responsabilă, transparentă și aflată în slujba cetățenilor prin:

 • Implementarea unui sistem de bugetare participativă, prin care 20% din bugetul Primăriei Mediaș trebuie să fie cheltuit în conformitate cu solicitările cetațenilor așa cum sunt ele formulate și prioritizate în urma unor ședințe de consultări cetățenești;
 • Încurajarea și sprijinirea dialogului social cu participarea sindicatelor, organizațiilor profesionale, a bisericii, a universităților, a organizațiilor neguvernamentale, a celor civice, cu obiective ecologice, umanitare sau culturale;
 • Reorganizarea funcțională a parteneriatului public-privat;
 • Respect pentru întreprinzătorii privați, astfel încât orice solicitare să fie soluționată în cel mai scurt timp posibil.

Imi doresc ca Mediașul să devină un oraș prosper și civilizat, un punct de referință pe harta turismului prin:

 • Colaborarea cu operatoratori de turism care să promoveze regiunea și să atragă turiștii în zonă;
 • Amenajarea din surse financiare nerambursabile de obiective de agrement care să satisfacă nevoile de divertisment ale turiștilor.
 • O bună colaborare cu asociațiile pentru susținerea și promovarea moștenirii culturale a Transilvaniei, dar nu numai, în vederea punerii în valoare a obiectivelor istorice pentru o cât mai bună atragere a turiștilor.
 • Refacerea arterelor principale de traversare ale orașului;
 • Regândirea traficului existent;
 • Concurs de peisagistică pentru anumite zone din oraș, cum ar fi artera principală care străbate orașul: Str. Aurel Vlaicu-Șos. Sibiului;
 • Revizuirea imaginii stradale prin:

– amplasarea subterană a cablurilor;

– regândirea publicității și afișajului stradal.

 • Dezvoltarea politicilor de înfrățire și colaborare cu alte municipalități din Europa și din lume;
 • Diversificarea cooperării și colaborării internaționale pentru promovarea ofertei și a oportunităților orașului, prezentarea de elemente de atractivitate economică, culturală și artistică.
 • Acest program este rezultatul discuțiilor purtate cu cetățenii, în cadrul întâlnirilor avute cu aceștia.

Despre Mine

Mihai Macaveiu

M-am născut pe 9 aprilie 1981 în Mediaș, la maternitatea veche din Vitro. Acolo am crescut, mi-am deprins valorile și m-am format de la școala generală nr. 8, până pe băncile liceului Stephan Ludwig Roth. Gândirea analitică pe care mi-a dezvoltat-o profilul mate-info m-a determinat să continuu studiile tot în domeniul real, așa că în toamna lui 1999 am plecat să studiez la Facultatea de Construcții a Universității Tehnice din Cluj-Napoca.
În 2004 m-am întors la Mediaș cu titlul de inginer economist în domeniul construcțiilor și m-am angajat la Dafora, unde mă mândresc că am fost șef de șantier pentru sediul Romgaz. A urmat apoi experiența de la ATL Construcții, care a durat din 2006 până în 2012. În acest interval am obținut autorizație de diriginte de șantier. Au urmat 3 ani de inginerie la Bautechnology Miva, iar din 2015 am reușit să pornesc pe cont propriu și să fiu independent profesional. Pe drumul politic am pornit tot în 2015, alături de PSD.
Însă viața mea s-a completat de abia în primăvara anului 2012, când m-am căsătorit cu soția mea, Raluca. Cele mai fericite zile au fost când s-au născut fetele noastre, cărora doresc să le asigur cel mai bun viitor pe care îl poate oferi un tată. De aceea m-am decis să candidez la primăria Mediaș.
Pentru că vreau un oraș în care parcurile pentru copii nu sunt o raritate. Pentru că gropile din drumuri nu trebuie să fie o normalitate. Pentru că Mediașul merită să aibă turiști și investitori. Pentru că îmi doresc ca întreaga Românie să știe de cetatea veche din Mediaș. Pentru că schimbarea vine din noi.

16

ANI DE EXPERIENTE IN CONSTRUCTII, MANAGEMENT, OPERATIUNI

30mil $

VALOARE BUGETELOR COORDONATE SI ADMINISTRATE

187

NUMARUL LUCRARILOR COORDONATE SI IMPLEMENTATE DIRECT

297

NUMARUL OAMENILOR AFLATI IN SUBORDINEA MEA SAU PRIN TERTE PARTI COORDONATE DIRECT

Contacteaza-ne